Diagnòstic precoç del càncer de pell

La creixent incidència del càncer de pell ha fet necessari la creació d'equips mèdics experts.

El diagnòstic precoç és la millor arma per assolir un tractament satisfactori.

El Mapa de pigues o Fotofinder utilitza la tecnologia de epiluminiscencia o dermatoscòpia digital per realitzar una exploració segura i eficaç de totes les pigues, taques i tumors de la pell. Permet diagnosticar lesions en fases inicials abans que l'exploració visual normal pugui reconèixer-les.

La cirurgia microgràfica de Mohs és la tècnica quirúrgica més eficaç en el tractament del càncer de pell.

INFORMA'T ARA Diagnòstic precoç del càncer de pell