Sandra Onieva Menjíbar

Tècnica Superior en Dietètica

Sandra Onieva Menjibar posseeix una àmplia formació i experiència en el món de la dietètica i la nutrició. Compta amb nombrosos cursos d’especialització en Microbioterapia, Salut hormonal, Sistema digestiu, Autoimmunitat, Trastorns metabòlics i Inflamació crònica.

En constant actualització, Sandra, treballa sempre amb una visió integrativa de la salut, apostant per tractaments multidisciplinaris costat de el suport mèdic i dermoestético, de la resta de professionals de Epidermos.