Augment de pit

La mama és un signe de feminitat i un tret sexual indiscutible. És un òrgan molt valorat per la dona, que es preocupa tant pel seu aspecte extern, com per la seva capacitat per a la lactància.

  • L’augment de pit o mamoplàstia d’augment consisteix en la col·locació d’una pròtesi de silicona.
  • Poden col·locar-se a nivell submamari (subfascial), o bé a nivell submuscular, depenent del gruix dels teixits de la pacient.
  • Les pròtesis poden ser rodones o anatòmiques.
  • La via d’accés més utilitzada és la via periareolar, però en alguns casos es pot optar per la via submamari o axil·lar.

Per garantir la màxima seguretat i comoditat als nostres pacients, aquesta cirurgia es realitza a la Clínica Creu Blanca de Reina Elisenda .

INFORMA’T ARA